Kuntorastit kehittyvät ja kasvattavat suosiotaan

      Kommentit pois päältä artikkelissa Kuntorastit kehittyvät ja kasvattavat suosiotaan

Alustavien arvioiden mukaan kuntorastien suosio jatkoi kasvuaan vuonna 2017. Vuonna 2016 tilastoitiin osallistujia yhteensä 413000. Vuoden 2017 lopulliset tilastot valmistuvat alkuvuonna 2018. Tilastoihin kerätään tiedot kuntorastitapahtumia järjestäviltä seuroilta vuoden loppuun mennessä. Kuntorasteja järjestää 260 seuraa eri puolilla Suomea.

Lapin Veikot järjesti vuonna 2017 20 kuntorastitapahtumaa eri puolilla kuntaa. Tapahtumiin osallistui 983 henkilöä, keskimäärin 55 suunnistajaa/iltarastit. Kävijämäärissä pysyttiin vuoden 2016 tasolla, jolloin iltarasteja pidettiin 22 tapahtumaa. Lapissa Rovaniemi kerää keskimäärin yli sata osanottajaa Ounasrasteille. Sodankylän kävijämääriä voidaan pitää ihan hyvinä verrattuna esim. Posion ja Kemijärven vastaaviin lukuihin, joissa kävijöitä on keskimäärin 35.

Lapin Veikkojen suunnistajat kartoittivat 3 täysin uutta iltarastimaastoa kesällä 2017. Lisäksi päivitettiin ja laajennettiin vanhoja karttoja useilta alueilta. Kymmenet vapaaehtoiset ratamestarit tekivät hyvää työtä iltarastiratojen suunnittelussa ja toteutuksessa. Tämä vapaaehtoistyö on ehdoton edellytys riittävän laadukkaiden iltarastitapahtumien järjestämiselle. Näin voidaan tarjota osallistujille luontoliikuntamahdollisuuksia Sodankylässä ilman kunnan rahallista panostusta.

Suunnistusliitto investoi vuosina 2017-2018 kuntosuunnistukseen uuden tuotteen, Suunnistajan palvelun. Palvelu avataan seurojen käyttöön keväällä 2018. Sähköinen palvelu lisää kuntosuunnistuksen suosiota, yksinkertaistaa osallistumista sekä helpottaa tapahtumien markkinointia ja järjestelyjä.

Sähköisen palvelun avulla kuntosuunnistuksen maksaminen ja ilmoittautuminen siirtyvät mobiiliaikaan. Suunnistaja saa tiedot tapahtumista ja muista palveluista suoraan kännykkään. Palvelu helpottaa myös kuntosuunnistuksia järjestäviä seuroja, etenkin tapahtumien markkinoinnissa, osallistujien kirjaamisessa sekä rahan ja tilastojen hallinnoinnissa.